Home Oferte Lukoil overseas atsh b.v. invita pe cei interesati sa participe

Lukoil Overseas Atsh B.v. Invita Pe Cei Interesati Sa ParticipeLukoil overseas atsh b.v. invita pe cei interesati sa participe la licitatia pentru "centrul de date" al agentiei nationale de resurse minerale. obiectul licitatiei consta in : furnizarea si instalarea de echipamente hardware si software asociat, furnizarea de servicii tehnice asociate pentru dezvoltarea, implementarea, upgradarea, migrarea bazei de date existente, testarea, pregatirea profesionala si punerea in functiune a centrului de date, inclusiv integrarea solutiilor aplicatiilor pe platforma noua de hardware, integrare cu sistemul deja existent in sediul central al anrm, astfel incat noua sa forma sa permita gestionarea, prelucrarea si analiza tuturor informatiilor legate de resurse minerale. pentru a fi eligibil la participarea si la calificarea pentru licitatie si pentru a i se putea atribui cotractul fiecare ofertant va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime de calificare: capacitate financiara: ofertantul (singur sau sub forma de consortiu) va trebui sa prezinte documentele necesare pentru urmatoarele cerinte financiare:ofertantul va trebui sa demonstreze ca are o cifra medie anuala de afaceri de minim 3 000 000 (trei milioane ) $ usa, sau o suma echivalenta intr-o valuta liber convertibila, in ultimii 3 (trei )ani. in plus, in cazul unui consortiu, toti partenerii vor trebui sa indeplineasca combinat cerinta, cel putin unul dintre parteneri trebuie sa indeplineasca 40% si fiecare partener trebuie sa indeplineasca cel putin 25%. ofertantul trebuie sa prezinte situatii financiare auditate sau vizate si inregistrate de organele competente (inclusiv bilantul contabil, declaratia de venit, etc) pentru ultimii 3 (trei) ani, sustinute de declaratii de audit sau de declaratii fiscale. ofertantul va trebui sa demonstreze o lichiditate stabila de minimum 400.000 $ usa (patru sute mii ), sau o valoare echivalenta intr-o valuta liber convertibila, activul prezent lichid echivalent sau/si linie de credit, net de angajamente curente, valabila nu mai tarziu de data depunerii de oferte. suplimentar, in cazul existentei unui consortiu, toti parteneriii impreuna vor trebui sa indeplineasca aceste cerinte. capacitati tehnice si experienta. ofertantul va trebui sa furnizeze documente justificative care sa demonstreze ca detine urmatoarele capacitati tehnice si experienta: ofertantul trebuie sa demonstreze ca are minim 5 ani de experinta similara in sisteme integrate pentru implementarea unui centre de date, dezvoltare, implementare, upgradarea, migrarea de baze de date, testare, pregatire si punere in functiune a solutiilor/aplicatiilor software de natura similara si in furnizarea, instalarea si testarea componentelor hardware. in ultimii 5 ani ofertantul trebuie sa fi desfasurat cu succes 2 contracte ca prim (principal) contactor, contacte care sa cuprinda dezvoltarea, instalarea si furnizarea de servicii tehnice pentru sisteme informatice intergrate de complexitate similara si cupranzand caracteristici functionale/tehnice de dimensiuni comparabile (cu pretul ofertei). ofertantul va trebui sa demonstreze experienta anterioara in dezvoltarea de software integrat pe platforma oracle si geomedia. ofertantul trebuie sa furnizeze referinte pentru cele de mai sus, inclusiv nume si adrese de contact ale persoanelor, copii dupa partile relevante ale contractelor, procese verbale de acceptare/ receptie si scrisori de referinta. ofertantul trebuie sa demonstreze ca are sau, in cazul atribuirii unui contract se va stabili, o retea de birouri pentru suport tehnic in intreaga tara. ofertantii eligibili interesati pot obtine informatii suplimentare si consulta documentele de licitatie de la lukoil la adresa de mai jos intre orele 09:00 pana la ora 17:00. o sedinta de pre-oferta la care potentialii ofertanti pot participa va avea loc la 16 iulie 2013, 11:00, la sediul anrm, str. mendeleev, nr 36-38, sector 1, bucuresti, sala 138, etaj 2 . un set complet (electronic) al documentelor de licitatie in limba engleza sau limba romana poate fi primit de catre ofertantii interesati, dupa depunerea unei cereri scrise la adresa de mai jos. in cererea de solicitare pentru primirea setului de documente pentru licitatie rugam sa se precizeze: numele si adresa completa a companiei si 2 persoane de contact indicandu-se adresele de e-mail si nr. de telefon ale acestora. documentele de ofertare vor fi trimise prin e-mail atat pentru companiile locale cat si pentru cele din strainatate. ofertele trebuie expediate la adresa de mai jos, inainte de ora 13:00, ora locala, 20 august, 2013. ofertele trebuiesc garantate printr-o garantie de participare. garantia de participare necesara este: 20.000 usd (douazeci de mii), sau o suma echivalenta intr-o valuta liber convertibila. ofertele care vor sosi dupa data si ora stabilita vor fi respinse. ofertele vor fi deschise in prezenta reprezentantilor ofertantilor doritori sa participe la deschiderea ofertelor si care vor fi prezenti la adresa de mai jos, in data de 20 august 2013, la 13:00, ora locala. atragem atentia potentialilor ofertantii asupra faptului ca (i) vor fi obligati sa certifice in oferte ca toate soft-urile sunt acoperie de licente valabile sau ca au fost produse de catre ofertant si (ii) ca incalcarile acestor reguli sunt considerate frauda, ceea ce poate duce la neeligibilitatea ofertantului de a i se oferi contractul. lukoil overseas atash b.v.;attn: mrs. svetlana iovu;elena vacarescu streeet, 6, room3, district 1,bucharest, romania; phone :+40212772112; fax: +40212272300;e-mail: svetlana.iovu@lukoil-overseas.com

692 Vizite
Adaugat de :
URL : http://www.anuntulmagic.ro
Telefon : 0212272300
Categorie : Diverse
Regiune : Bucuresti
Data postarii : 2013-07-11 13:47:47
Tags : Lukoil , licitatie , centrul de date
Contacteaza autorul acestui anunt:
« Va rugam introduceti adresa de email
« Va rugam introduceti nr de telefon
 

Back to Top