Home Oportunitati Training Studiu de Fezabilitate

Training Studiu De FezabilitateStudiu de Fezabilitate -Curs /Training Realizare Studiu de Fezabilitate – Deruulat La Nivel National: Studiul de fezabilitate trebuie sa serveasca drept baza (tehnica, economica si financiara) deciziei de investitii. El trebuie sa defineasca si sa analizeze elementele esentiale ale investitiei in discutie, cat si diversele variante investitionale posibil de utilizat. Ca si regula generala, un studiu de fezabilitate nu va fi satisfacator decat daca analizeaza toate elementele principale si implicatiile de baza ale unui proiect de investitii. Studiul de fezabilitate este astfel un mijloc care permite sa se ajunga la o decizie de investitie optim structurata. Studiul de fezabilitate respecta cadrul legislativ, respectiv Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții. Tematica Trainingului: Trainingul respecta toate cerintele implicate de structura Studiului de Fezabilitate, respectiv: * Informații generale privind obiectivul de investiții; * Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții . Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare * Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții * Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției; * Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții. * Descrierea amplasamentului; * Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic; * Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; * Costurile estimative ale investiției; * Grafice orientative de realizare a investiției; * Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e); * Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții; *Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții; * Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară; * Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate; * Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții; * Analiza de senzitivitate; * Analiza de riscuri; * Trainingul se desfasoara la nivel existand posibilitatea de a se desfasura la sediul firmei dumneavoastra, pe baza unui program stabilit in concordanta cu cerintele dumneavoastra, atat pe durata saptamanii cat si la sfarsit de saptamana. * Pentru mai multe informatii privind oferta generala de cursuri & traininguri prestate - la nivel national – de catre Consult Investment si privind portofoliul de clienti va rugam sa accesati www.consultinvestment.ro . * Pentru relatii suplimentare referitoare la serviciile prestate la nivel national asteptam sa ne contactati prin urmatoarele modalitati: Telefon: 0727447022, 0770859725. Email: office@consultinvestment.ro , www.consultinvestment.ro .

191 Vizite
Adaugat de : CONSULT INVESTMENT
URL : http://www.consultinvestment.ro
Telefon : 0727447022
Categorie : Afaceri - Finante - Asigurari
Regiune : Constanta
Data postarii : 2018-03-22 00:00:00
Tags : Studiu,Fezabilitate
Contacteaza autorul acestui anunt:
« Va rugam introduceti adresa de email
« Va rugam introduceti nr de telefon
 

Back to Top